Ελιές Καλαμών

Ελιές Καλαμών

Διατίθενται σε συσκευασίες:

  • κουβάς 5kg
  • δοχείο 13kg

Ελιές Καλαμών Φουρνιστές

Διατίθενται σε συσκευασίες:

  • vacuum 0.5kg
  • vacuum 0.75kg
  • vacuum 5kg