Ελιές Χαλκιδικής

Ελιές Χαλκιδικής

Διατίθενται σε συσκευασίες:

  • κουβάς 5kg
  • δοχείο 13kg

Ελιές Χαλκιδικής Φουρνιστές

Διατίθενται σε συσκευασίες vacuum.