Ροδέλα

Ροδέλα Ελιάς

Διατίθενται σε συσκευασίες:

  • κουβάς 5kg
  • vacuum 0.5kg